Adhedasar survei saka Program for International Student Assesment (PISA) kang dibiwarake dening Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) taun 2019, ing babagan literasi saka 70 nagara kang diteliti Indonesia ana ing urutan nomer 62. Miturut Data UNESCO, minat maca masarakat Indonesia mung 0,001%, maknane saka 1000 pendhudhuk Indonesia, mung 1 pendhudhuk kang sregep maca. Pancen endheke tingkat literasi masarakat Indonesia minangka salah sawijining prekara kang diadhepi masarakat Indonesia. Salah sawijining jinis literasi kang wigati kang prelu digladi lan dibudayake tumrap generasi mudha, yaiku literasi maca lan nulis.