Crita iki diwiwiti nalika taun 1981, wektu kahanan desa isih sepi tur peteng banget, amarga jaman ndhisik durung kambon listrik. Ing kebonan plataran akeh wit-witan gedhe lan yen wayah wengi katempuh angin nuwuhake swara aneh.