advertisement

Jagading Lelembut

Epek-epek Megar Mingkup

09 Maret 2021 | redaktur

Aku wis tau duwe pikiran me­ nawa lelembut utawa me­ medi kuwi manggon ana wit­witan kang gedhe, omah­omah lawas, kali­kali kang rungkut kiwa tengene, lan sapanunggalane. Apa sing takkira mau jebul kleru, durung suwe aku dicritani sedulurku me­ nawa omahe ana memedine, kamangka omahe sedulurku kuwi ana komplek perumahan kang endah, bangunane modhern ana ing Jakarta.

Aku wis tau duwe pikiran me­ nawa lelembut utawa me­ medi kuwi manggon ana wit­witan kang gedhe, omah­omah lawas, kali­kali kang rungkut kiwa tengene, lan sapanunggalane. Apa sing takkira mau jebul kleru, durung suwe aku dicritani sedulurku me­ nawa omahe ana memedine, kamangka omahe sedulurku kuwi ana komplek perumahan kang endah, bangunane modhern ana ing Jakarta.

Omah kuwi dituku limal

Daftar atau login untuk meneruskan membaca

NYEBARKE ING :

Facebook

Twitter


Press enter to search

Contoh Pencarian: epek epek megar mingkup

Hasil pencarian