advertisement

Jagading Lelembut

Genti Diwedeni

Dening Lintang WM

11 Oktober 2021 | kontributor

Crita iki diwiwiti nalika taun 1981, wektu kahanan desa isih sepi tur peteng banget, amarga jaman ndhisik durung kambon listrik. Ing kebonan plataran akeh wit-witan gedhe lan yen wayah wengi katempuh angin nuwuhake swara aneh.

    Pengalaman sing gawe trataban iki dialami Mas Agus udakara taun 1981-an nalika dheweke isih cilik. Wektu kuwi kahanan kampunge pancen isih sepi tur peteng banget, awit durung kambon listrik. Ing kebonan, plataran omah utawa pinggir dalan isih akeh wit-witan gedhe lan yen wayah bengi katempuh angin nuwuhake swara aneh.
    Wektu kuwi uga ing kampunge lagi ana

Daftar atau login untuk meneruskan membaca

NYEBARKE ING :

Facebook

Twitter


Press enter to search

Contoh Pencarian: epek epek megar mingkup

Hasil pencarian