Arifin Munajah, SE, MM. minangka kepala BNN Kabupaten Bantul ngandharaken yen kasus narkotika saya nambah saben taune. Sanajan kahanan lagi prihatin banget anane pandemi Corona, mung wae sing jeneng kasus penyalahgunaan narkotika sansaya taun ora sansaya sirep, nanging malah sansaya akeh. Mligine ana ing tlatah kabupaten Bantul, kasus narkotika taun 2018 ana 78 kasus, 2019 ana 96 kasus lan taun 2020 ana 112 kasus. Banjur apa kang njalari kasus narkotia ing Bantul saya mundhak?