Ing satengahing urip bebrayan Jawa, dikenal tembung jamu cekok. Lumrahe katepakake tumrap para bocah. Kanthi ancas, ora mung ngundhakake nafsu mangan, nanging bisa uga kanggo sarana usada lara mawerna. Panggawene jamu cekok kanggo nggampangake anggone nepakake usada.