advertisement

Seni Lan Budaya

Kalangkunganipun Yasadipura I

Wonten ing Wewatekanipun Pujangga

06 Oktober 2021 | pimred

Sampun kauningan, bilih Ra­den Ngabehi Yasadipura se­puh utawi Raden Ngabehi Ya­sadipura I punika ageng labuh labetipun dhumateng nagari dalem Surakarta Adiningrat. Kathah pada­melanipun serat ingkang dumugi sepriki dados underan pirembagan utawi tuk pambangun serat-serat eng­galan. Bab punika bo­ten sanes, awit Ra­den Ngabehi Yasadi­pu­ra nggadhahi ka­lang­kungan ing ba­bagan kapujanggan saha nyumerepi dhu­ma­teng kagunan kasu­sastran. Menggah ka­langkunganipun Raden Ngabehi Ya­sa­dipura miturut ka­trangan Sasrasu­marta wonten ing andharan Tus Pajang Yasadipura taun 1939, kirang langkung makaten:

  Sampun kauningan, bilih Ra­den Ngabehi Yasadipura se­puh utawi Raden Ngabehi Ya­sadipura I punika ageng labuh labetipun dhumateng nagari dalem Surakarta Hadiningrat. Kathah pada­melanipun serat ingkang

Daftar atau login untuk meneruskan membaca

NYEBARKE ING :

Facebook

Twitter


Press enter to search

Contoh Pencarian: epek epek megar mingkup

Hasil pencarian