advertisement

Seni Lan Budaya

Sendhang Ngembel

Tinemune Sendhang Ngembel

11 Oktober 2021 | kontributor

Salah sawijining papan wisata aran Sendhang Ngembel utawi Sendhang Beji duweni wujud kang saiki wis kabangun dadi becik. Saliyane papane pancen apik, Sendhang Ngembel ugi duweni carita dhewe kang narik wigatining wong-wong. Kawiwitan dening Nyai Sariti, Sendhang Ngembel iki dadi papan kang mumpangati kanggo kabeh wong ing sakiwa tengene.

    Salah sijine papan wisata ing Pa­dhukuhan Beji Wetan, Ka­lurahan Sendangsari  Kapane­won Pajangan, Kabupaten Bantul aran Sendhang Ngembel. Wektu saiki sendhang iki wis kabangun becik. Pinggirane sendhang sing wujude bunder wis dibangket lan dalan sing ngubengi sendhang wis dicor semen. Kejaba kuwi ing sacedhake sendhang uga wis dibangun pendhapa sarta mushala permanen. Waru

Daftar atau login untuk meneruskan membaca

NYEBARKE ING :

Facebook

Twitter


Press enter to search

Contoh Pencarian: epek epek megar mingkup

Hasil pencarian