advertisement

Seni Lan Budaya

Studio Rekam Lokananta

Duwe Sumbangan Tumuju Kamardikan RI

16 Oktober 2021 | kontributor

Studio rekam Lokananta, tetela ora mandheg minangka papan kanggo rekaman sing ngasilake piringan hitam utawa pita kaset kang kasusra ing wewengkon Asia nalika semana. Studio rekaman sing nganti saiki isih bisa ditemoni ing kawasan Jl. Ahmad Yani Nomer 379 A Kerten, Laweyan, Surakarta iki pranyata darbe sumbangan marang perjuwangan bangsa Indonesia kanggo njejegake sarta ngreksa kamardikan RI kang wektu saiki wis umur 76 taun.

     Studio rekam Lokananta, tetela ora mandheg minangka pa­pan kanggo rekaman sing nga­silake piringan hitam utawa pita kaset kang kasusra ing wewengkon Asia nalika semana. Studio rekaman sing nganti saiki isih bisa ditemoni ing kawasan Jl. Ahmad Yani Nomer 379 A Kerten, Laweyan, Surakarta iki pranyata darbe sumbangan marang perjuwangan bangsa Indonesia ka­nggo njejegake sarta

Daftar atau login untuk meneruskan membaca

NYEBARKE ING :

Facebook

Twitter


Press enter to search

Contoh Pencarian: epek epek megar mingkup

Hasil pencarian