advertisement

Seni Lan Budaya

Warna-warna Jamu Cekok

16 Oktober 2021 | kontributor

Ing satengahing urip bebrayan Jawa, dikenal tembung jamu cekok. Lumrahe katepakake tumrap para bocah. Kanthi ancas, ora mung ngundhakake nafsu mangan, nanging bisa uga kanggo sarana usada lara mawerna. Panggawene jamu cekok kanggo nggampangake anggone nepakake usada.

Ing satengahing urip bebrayan Jawa, dikenal tembung jamu cekok. Lumrahe katepakake tum­rap para bocah. Kanthi ancas, ora mung ngundhakake nafsu ma­ngan, nanging bisa uga kanggo sarana usada lara mawerna. Pa­ng­gawene jamu cekok kanggo nggampangake anggone nepakake usada. Kapethik saka Serat Jampi Jawi.

Daftar atau login untuk meneruskan membaca

NYEBARKE ING :

Facebook

Twitter


Press enter to search

Contoh Pencarian: epek epek megar mingkup

Hasil pencarian